• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 106,28 -- --
  VNX Allshare 1.343,13 5,87 0,44
  UPCOM -- -- --
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  22/01/2020 64.527 5.843.424.070.000 10.063
  21/01/2020 63.650 5.734.027.100.000 14.236
  20/01/2020 60.436 5.404.064.960.000 13.259