• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 116,23 -0,64 -0,54
  VNX Allshare 1.214,61 -5,01 -0,41
  UPCOM 56,74 -0,12 -0,22
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  14/08/2020 191.136 15.235.305.450.000 38.944
  13/08/2020 145.294 11.560.483.870.000 42.268
  12/08/2020 175.239 13.781.967.010.000 41.154