• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 287,02 4,70 1,66
  VNX Allshare 2.050,01 -8,72 -0,42
  UPCOM 81,17 -0,30 -0,37
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  13/05/2021 274.694 37.727.355.230.000 32.412
  12/05/2021 303.743 41.219.046.530.000 35.825
  11/05/2021 275.977 37.757.957.610.000 32.740