• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 306 3,12 1,03
  VNX Allshare 2.114,78 9,45 0,45
  UPCOM 84,77 0,90 1,07
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  27/07/2021 296.143 41.971.456.490.000 39.526
  26/07/2021 315.457 44.109.959.420.000 37.794
  23/07/2021 340.012 48.301.243.990.000 35.132