• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 300,37 -2,22 -0,74
  VNX Allshare 2.064,36 -5,93 -0,29
  UPCOM 92,66 -0,40 -0,43
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  18/08/2022 66.270 8.662.584.370.000 --
  17/08/2022 200.281 26.129.739.860.000 65.760
  16/08/2022 190.075 24.595.795.820.000 58.892