• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 95,61 -- --
  VNX Allshare 964,83 24,75 2,63
  UPCOM -- -- --
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  01/04/2020 219.538 12.981.498.900.000 18.483
  31/03/2020 228.169 13.349.183.710.000 19.098
  30/03/2020 203.298 11.950.075.310.000 18.422