• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 240,12 -0,16 -0,07
  VNX Allshare 1.766,65 5,30 0,30
  UPCOM 77,59 0,13 0,17
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  22/01/2021 187.897 22.174.315.190.000 30.080
  21/01/2021 191.769 21.836.929.660.000 27.878
  20/01/2021 283.602 31.508.831.230.000 43.013