• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 314,87 8,92 2,91
  VNX Allshare 2.088,59 60,29 2,97
  UPCOM 94,29 1,17 1,25
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  25/05/2022 289.066 37.545.477.390.000 --
  24/05/2022 392.804 51.160.341.280.000 28.830
  23/05/2022 328.230 43.960.717.370.000 29.938