• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 250,25 0,84 0,34
  VNX Allshare 1.809,48 5,77 0,32
  UPCOM 84,95 -0,25 -0,30
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  30/09/2022 343.481 40.615.016.430.000 49.476
  29/09/2022 273.771 32.912.195.820.000 55.619
  28/09/2022 351.080 41.080.403.310.000 50.839