• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 107,81 -1,81 -1,65
  VNX Allshare 1.367,75 -28,01 -2,01
  UPCOM 56,89 -0,12 -0,21
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  21/03/2019 118.031 10.780.912.680.000 --
  20/03/2019 110.483 10.137.576.470.000 22.454
  19/03/2019 105.787 9.839.635.190.000 20.030