• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 103,95 -0,20 -0,19
  VNX Allshare 1.311,67 -2,09 -0,16
  UPCOM 55,39 0,19 0,34
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  26/06/2019 82.435 7.201.884.090.000 27.863
  25/06/2019 97.976 8.608.974.140.000 27.465
  24/06/2019 86.517 7.659.923.990.000 25.886