• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 235,16 -0,21 -0,09
  VNX Allshare 2.019 18,92 0,95
  UPCOM 90,54 0,14 0,16
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  28/02/2024 225.613 28.227.838.450.000 46.770
  27/02/2024 180.214 22.294.372.500.000 48.729
  26/02/2024 144.593 17.747.029.080.000 45.974