• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 278,88 1,19 0,43
  VNX Allshare 1.949,40 7,27 0,37
  UPCOM 88,18 -0,41 -0,46
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  01/07/2022 334.393 41.245.333.340.000 35.818
  30/06/2022 257.736 32.396.784.270.000 39.943
  29/06/2022 291.306 36.712.736.640.000 40.728