• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 215,37 5,44 2,59
  VNX Allshare 1.622,74 31,70 1,99
  UPCOM 71,62 1,17 1,67
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  08/12/2022 544.671 58.586.637.830.000 54.070
  07/12/2022 510.062 53.486.900.520.000 53.093
  06/12/2022 484.559 52.414.830.740.000 50.489