• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 102,62 0,28 0,27
  VNX Allshare 1.341,45 0,32 0,02
  UPCOM 57,59 0,04 0,08
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  19/08/2019 45.129 3.981.275.560.000 --
  16/08/2019 101.406 8.957.055.790.000 12.900
  15/08/2019 83.393 7.258.635.720.000 12.416