• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 449,26 -8,96 -1,96
  VNX Allshare 2.499,76 -68,26 -2,66
  UPCOM 112,11 -2,44 -2,13
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  03/12/2021 157.050 24.157.506.720.000 30.906
  02/12/2021 138.693 21.456.186.150.000 30.025
  01/12/2021 166.311 25.628.177.500.000 30.210