• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 247,94 -4,43 -1,76
  VNX Allshare 1.821,68 1,32 0,07
  UPCOM 77,45 0,31 0,40
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  02/03/2021 138.083 16.496.668.750.000 29.292
  01/03/2021 105.683 12.564.011.430.000 29.090
  26/02/2021 200.856 23.374.928.390.000 28.834