• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 109,81 0,17 0,16
  VNX Allshare 1.222,23 5,18 0,43
  UPCOM 55,03 0,02 0,03
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  29/05/2020 186.324 14.594.202.140.000 20.186
  28/05/2020 235.970 18.624.662.770.000 21.745
  27/05/2020 209.465 16.811.836.650.000 19.864