• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 106,06 0,13 0,13
  VNX Allshare 1.369,33 -4,18 -0,30
  UPCOM 56,47 -- --
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  17/10/2019 63.071 5.824.279.110.000 9.341
  16/10/2019 56.991 5.275.735.110.000 19.763
  15/10/2019 54.853 5.064.041.880.000 21.330