• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 147,58 -0,59 -0,40
  VNX Allshare 1.471,15 0,70 0,05
  UPCOM 66,76 0,07 0,10
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  24/11/2020 154.519 14.826.979.730.000 26.230
  23/11/2020 107.164 10.216.906.190.000 25.121
  20/11/2020 91.157 8.652.624.810.000 18.551