• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 105,88 0,13 0,12
  VNX Allshare 1.333,65 4,30 0,32
  UPCOM 56,04 0,05 0,08
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  19/04/2019 56.298 4.881.722.720.000 19.435
  18/04/2019 86.736 7.571.067.620.000 15.792
  17/04/2019 74.649 6.592.171.080.000 27.383