• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 105,79 -0,30 -0,28
  VNX Allshare 1.348,93 -2,96 -0,22
  UPCOM 55,24 -0,23 -0,42
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  17/05/2019 67.270 6.005.962.820.000 26.587
  16/05/2019 83.043 7.433.664.350.000 20.927
  15/05/2019 75.018 6.674.582.230.000 29.746