• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 410,23 9,47 2,36
  VNX Allshare 2.462,86 65,40 2,73
  UPCOM 108,03 1,32 1,24
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  25/01/2022 208.562 30.890.842.250.000 27.492
  24/01/2022 159.545 23.667.968.280.000 26.741
  21/01/2022 126.605 18.959.558.770.000 22.361