• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 387 2,12 0,55
  VNX Allshare 2.371,38 -1,01 -0,04
  UPCOM 99,59 0,23 0,24
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  19/10/2021 157.573 23.774.372.340.000 42.549
  18/10/2021 153.938 23.299.584.140.000 43.482
  15/10/2021 149.579 22.594.753.010.000 42.843