• Chỉ số
    Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
    Cổ phiếu
    HNX 358,87 0,90 0,25
    VNX Allshare 2.282,55 -2,19