• Chỉ số
  Chỉ số Giá trị Thay đổi % Thay đổi
  Cổ phiếu
  HNX 106,98 -0,22 -0,20
  VNX Allshare 1.387,22 0,40 0,03
  UPCOM 56,86 0,04 0,07
  Trái phiếu
 • Kết quả giao dịch
  Ngày KLGD GTGD OI
  14/11/2019 14.762 1.385.175.430.000 --
  13/11/2019 64.587 6.069.475.080.000 22.199
  12/11/2019 54.396 5.124.413.490.000 22.778